VIỆT HÀ TẠI TRIỂN LÃM TECHMART 2016

Hình ảnh Công ty Việt Hà tham dự triển lãm Techmart 2016 tại Bảo tàng Hà Nội:

Viết bình luận