TRIỂN LÃM MANUFACTURING BANGKOK 2016

Ngày 22-25/06/2015 Cty Việt Hà tham gia đoàn Triển lãm Trung Tâm xúc tiến Thương mại và Du lịch TP Hà Nội tại triển lãm Manufacturing 2016 tại Bangkok, Thái Lan.

Viết bình luận