vietha vietha

Phớt áp lực cần xylanh

Còn hàng

Giá 0₫

Working Conditions: pressure: = 400 bar. Speed: = 0,5 m/s. Temperature: -40°c + 110°c MÃ HÀNG d d h TTI 1513 14.00 22.00 6.30 TTI 1527 ...

                         

Working Conditions: pressure: = 400 bar. Speed: = 0,5 m/s. Temperature: -40°c + 110°c

MÃ HÀNG

d

d

h

TTI 1513

14.00

22.00

6.30

TTI 1527

18.00

24.00

5.20

TTI 1536

20.00

28.00

6.30

TTI 1545

22.00

32.00

8.00

TTI 1550/1

25.00

33.00

6.30

TTI1573

30.00

40.00

8.00

TTI 1593/1

35.00

45.00

8.00

TTI 1634/2

45.00

55.00

7.00

TTI 1650

50.00

60.00

8.00

TTI 1650/1

50.00

60.00

8.00

TTI 1652

50.00

60.00

11.00

TTI 1664

50.00

68.00

10.00

TTI 1703

60.00

75.00

11.00

TTI 1734

65.00

80.00

11.00

TTI 1752

70.00

85.00

12.50

TTI 1806

90.00

105.00

9.50

TTI 1831

100.00

115.00

11.50

TTI 1846

110.00

125.00

12.00

TTI 1876

125.00

145.00

13.00

TTI 1900

140.00

160.00

16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Working Conditions : pressure: = 250/500 bar. Speed: = 0,5 m/s. Temperature: -30°c + 120°c

MÃ HÀNG

d

d

h

m

TSE 2030

28.00

38.00

8.00

36.50

TSE 2034

30.00

40.00

7.50

38.50

TSE 2036

32.00

40.00

9.00

38.50

TSE 2038

35.00

43.00

6.50

41.50

TSE 2038/1

35.00

43.00

8.00

41.50

TSE2055

40.00

50.00

10.00

48.50

TSE 2065

45.00

55.00

8.00

53.50

TSE 2066

45.00

55.00

11.00

53.50

TSE 2073

50.00

60.00

8.00

58.50

TSE 2074

50.00

60.00

10.00

58.50

TSE 2104

65.00

80.00

11.50

78.50

TSE 2108

70.00

80.00

8.00

78.50

TSE 2130

80.00

96.00

10.50

94.50

TSE2136

90.00

100.00

10.50

98.50

TSE 2148

90.00

110.00

12.50

108.50

TSE 2153

100.00

115.00

11.50

113.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Working Conditions : pressure: = 250/500 bar. Speed: = 0,5 m/s. Temperature: -30°c + 120°c

 

MÃ HÀNG

d

d

h

m

TSE 2030

28.00

38.00

8.00

36.50

TSE 2034

30.00

40.00

7.50

38.50

TSE 2036

32.00

40.00

9.00

38.50

TSE 2038

35.00

43.00

6.50

41.50

TSE 2038/1

35.00

43.00

8.00

41.50

TSE 2055

40.00

50.00

10.00

48.50

TSE 2065

45.00

55.00

8.00

53.50

TSE 2066

45.00

55.00

11.00

53.50

TSE 2073

50.00

60.00

8.00

58.50

TSE2074

50.00

60.00

10.00

58.50

TSE 2104

65.00

80.00

11.50

78.50

TSE 2108

70.00

80.00

8.00

78.50

TSE 2130

80.00

96.00

10.50

94.50

TSE 2136

90.00

100.00

10.50

98.50

TSE 2148

90.00

110.00

12.50

108.50

TSE 2153

100.00

115.00

11.50

113.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Việt Hà thành lập từ năm 1995 là công ty sản xuất kinh doanh, phân phối hàng đầu Việt Nam trong những lĩnh lực CHUYỂN ĐỘNG CƠ KHÍ THỦY LỰC: Sản xuất xi lanh thủy lực, láp ráp bộ nguồn mini, tích hợp hệ thống thủy lực công nghiệp, đại lý phân phối bơm, van, động cơ liền hộp giảm tốc...

Sản phẩm cùng loại