GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC CƠ SỞ CHẾ TẠO XY LANH THỦY LỰC DO ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM CẤP

Công ty TNHH Việt Hà được Cục đăng kiểm Việt Nam cấp: Giấy chứng nhận công nhận năng lực cơ sở chế tạo sản phẩm Xy Lanh Thủy lực phù hợp cho ngành tàu biển dưới đây:

 

 

Bình luận

  • avatar

    Nguyễn Quốc Huy
    .
    Công ty bạn có thể gửi cho mình trang 2 của Giấy chứng nhận đăng kiểm cấp được không vậy. Do bên mình đang dùng xylanh bên bạn mà bên đăng kiểm kêu mình cung cấp giấy chứng nhận của Cục đăng kiểm. Thanks!!!!!

Viết bình luận