GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC CƠ SỞ CHẾ TẠO XY LANH THỦY LỰC DO ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM CẤP

Công ty TNHH Việt Hà được Cục đăng kiểm Việt Nam cấp: Giấy chứng nhận công nhận năng lực cơ sở chế tạo sản phẩm Xy Lanh Thủy lực phù hợp cho ngành tàu biển dưới đây:

 

 

Viết bình luận